DELOVNI SESTANEK ZA POVEZOVANJE IN SODELOVANJE

Na Centru trajnostne mobilnosti Kranj smo 28. februarja gostili delovni sestanek na temo pregleda, usklajevanja, povezovanja in sodelovanja na dogodkih za povečanje aktivne mobilnosti v letu 2024, v Mestni občini Kranj. Poudarek je bil na povezovanju različnih deležnikov za doseganje skupnega uspeha.  

 

Sestanka so se udeležili predstavniki Skupne občinske uprave MO Kranj, Komunale Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Šole zdravja, Centra za krepitev zdravja, Športne zveze Kranj in Aleš Gros (Skike klub Slovenija). 

 

V okviru srečanja smo:

  • Pregledali načrtovane dogodke posamezne organizacije v letu 2024. 
  • Iskali priložnosti za povezovanje v okviru dogodkov v letu 2024.
  • Razpravljali o možnostih sodelovanja, združevanja dogodkov in skupne komunikacijske aktivnosti.
  • Razpravljali o možnostih skupnega sodelovanja s podjetji, nevladnimi organizacijami in drugimi partnerji. 
  • Pripravili predlog za lažje komuniciranje in povezovanje pri doseganju skupnih ciljev (baza skupnih dogodkov in sodelovanj).

Sestanek je bil prvi korak k vzpostavljanju povezav in sodelovanj, ki sta temeljna za uspeh trajnostnih dogodkov in akcij, saj imajo koristi za širšo  skupnost.

 

Ko se različni deležniki in skupnosti povežejo se odprejo priložnosti za vsebinsko bogatejše in množičnejše dogodke ter akcije, upoštevajoč potrebe in želje različnih skupnosti, kar zagotavlja njihovo trajnost.

 

Veselimo se vseh nadaljnih korakov in sodelovanj.

 
SEZNAM NOVIC