LETNI USKLAJEVALNI SESTANEK

V Centru trajnostne mobilnosti Kranj bomo februarja gostili letni usklajevalni sestanek vseh članic sistema Gorenjska.bike.

 

Pregledali bomo rezultate v minulem letu, razpravljali o dopolnitvah splošnih pogojev uporabe in izposoje koles, posodobitvi cenikov in paketov.


Predlagani dnevni red
Pregled delovanja 2023
Interes po vključitvi dveh novih občin v sistem Gorenjska.bike
Posodabljanje splošnih pravil in pogojev uporabe sistema za avtomatizirano izposojo koles Gorenjska.bike
Posodabljanje cenikov in paketov
Datum odprtja sistemov
Gorenjska na kolesu
Predlog skupne akcije popis črnih točk - odstranimo ovire na kolesarskih poteh Gorenjska.bike
Izmenjava mnenj in izkušenj

 

Veselimo se srečanja z našimi članicami, pregleda možnosti širitve sistema in oblikovanja skupnih akcij.

 
SEZNAM NOVIC