Anketa za občane Jezerskega

Občina Jezersko vas vljudno vabi k sodelovanju pri izpolnjevanju spletne ankete: https://www.1ka.si/a/eb0ecf67
 
Vaše mnenje je ključno za pripravo Celostne prometne strategije (CPS), s katero bomo naslovili prometne izzive v našem lokalnem okolju. Z vašo pomočjo želimo oblikovati trajnostno prometno politiko, ki bo izboljšala varnost v prometu, povečala učinkovitost javnega prevoza ter spodbujala pešačenje in kolesarjenje. Tako bomo zmanjšali onesnaženje zraka in izboljšali kakovost bivanja v občini.
 
Naša strategija se osredotoča na več ključnih področij:
1. Prometna varnost: Prepoznavanje in odpravljanje nevarnih cestnih odsekov ter izboljšanje infrastrukture za varno gibanje pešcev in kolesarjev.
2. Javni prevoz: Izboljšanje povezanosti in frekvence javnega prevoza, uvedba okolju prijaznejših prevoznih sredstev ter zagotavljanje dostopnosti za vse prebivalce.
3. Spodbujanje trajnostnih načinov prevoza:  Ustvarjanje pogojev, ki bodo prebivalce spodbudili k večji uporabi koles in pešačenju, vključno z izgradnjo novih kolesarskih stez in pešpoti.
4. Zmanjševanje onesnaženja zraka: Uvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij iz prometa, spodbujanje uporabe električnih vozil ter ozelenitev urbanih površin.
5. Kakovost bivanja: Ustvarjanje prijaznejših in bolj dostopnih javnih prostorov, ki bodo prispevali k boljši kakovosti življenja vseh prebivalcev.
 
Vabimo vas, da se aktivno vključite v javne razprave in delavnice, kjer boste imeli priložnost izraziti svoje mnenje, predlagati rešitve ter sodelovati pri oblikovanju prometne prihodnosti naše občine. Vaša udeležba in mnenje sta izjemno dragocena za dosego naših skupnih ciljev.SEZNAM NOVIC