SKORAJ STO SLOVENSKIH OBČIN JE AVTOMOBILU REKLO "NE"

Število občin, ki v Sloveniji sodelujejo v pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM), se je letos najbolj približalo številu sto (99). Na zaključnem dogodku v občini Razkrižje so nagradili in pohvalili tiste, ki so se letos najbolj izkazale: občine Rečica ob Savinji, Tolmin ter Velenje. Priložnost so izkoristili tudi za obeležitev dvajsete izvedbe v občinah Radovljica in Postojna.

 

Ob splošnem opozarjanju pomena trajnostne mobilnosti so tudi letos občine izvedle vrsto aktivnosti v okviru posebnega nacionalnega tematskega sklopa (POSPRAVIMO ULICE), ki je tokrat nagovarjal nepotrebne ovire oziroma slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Občine so tako uporabile novo nacionalno gradivo za evidentiranje, odstranjevanje in preprečevanje ovir na javnih površinah. Ključni rezultat na ta način izpeljanih aktivnosti bodo bolj urejene in varne poti pešcev in kolesarjev ter bolj ozaveščeni prebivalci, vodstva občin in drugi deležniki.

 

Mestna občina Kranj tokrat ni bila med nagrajenci, je bila pa na dogodku prisotna in aktivna s predstavnicama Centra za trajnostno mobilnost Kranj.

 

Center trajnostne mobilnosti Kranj je v letu 2023 v okviru Evropskega tedna mobilnosti razširil delovanje in sodelovanje z lokalnimi deležniki in močno povečal število dogodkov na temo mobilnosti, trajnostni, varnosti v prometu, tehničnih znanj, uporabe različnih načinov transporta za vse generacije.

 

V okviru zaključnega dogodka letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti so sodelujoči na Razkrižju posebej poudarili, da se bodo občine in regije morale v prihodnosti osredotočiti na zahtevnejše, predvsem pa učinkovitejše ukrepe. V luči vse bolj intenzivnih podnebnih sprememb, ki se v Sloveniji kažejo kot vse pogostejše naravne ujme, je namreč skrajni čas, da začnemo uresničevati že dolga leta zastavljene cilje zmanjšanja obremenjevanja okolja – opuščanje množične uporabe avtomobila je pri tem ključnega pomena.
SEZNAM NOVIC