Vandalizem in nepravilna uporaba sistema Gorenjska.bike

 

Na območjih Mobiln.si, kjer nudimo souporabo koles v 34 občinah, se srečujemo s povečanim številom vandaliziranih in poškodovanih koles ter nepravilno uporabo le-teh.

 

Največji delež le teh je v Mestni občini Kranj, pri uporabi sistema KrsKolesom/Gorenjska.Bike.

 

Opomniti Vas moramo, da uporabnik storitev s podpisom obrazca za registracijo z izjavo sprejema splošne pogoje ter s tem odgovarja za kakršnokoli škodo, ki nastane med uporabo kolesa in soglaša, da ima nosilec v primeru kršitev splošnih pogojev pravico uporabniku zaračunati stroške in pogodbeno kazen:

 

1. V primeru deljenja dostopa do sistema višina kazni 100 EUR, hkrati pa se uporabniku prepove uporabo sistema za tekoče leto. 

2. V primeru poškodb na kolesu zaradi katerih ni možna nadaljnja uporaba ali ob odtujitvi kolesa, je uporabnik dolžan plačati pogodbeno kazen, ki se zaračuna v višini vrednosti kolesa. Znesek navadnega kolesa znaša 600 EUR ter električnega 2300 EUR. Prav tako se to obravnava kot hujša kršitev, ki se sankcionira z onemogočenjem uporabe sistema uporabniku v tekoči sezoni.

3. Uporabnike, ki nepravilno zaklenejo kolo v ključavnico ali pa ga sploh ne zaklenejo, nosilec kaznuje za neodgovorno uporabo koles z denarno kaznijo in sicer za nezaklenjeno navadno kolo v znesku 80 EUR ter električno kolo v znesku 150 EUR, ki jo morajo plačati občini - lastnici kolesa. 

4. V primeru odtujitve je uporabnik lahko odgovoren za malomarno ravnanje.


Prosimo, da natančno preberete pravila souporabe koles, ki jih najdete na naši spletni strani: Gorenjska.bike

V primeru, da uporabnik ob pregledu kolesa ugotovi, da kolo ni tehnično brezhibno ali je kako drugače poškodovano, mora o tem takoj obvestiti vzdrževalca sistema na številko 01 530 53 03 oziroma lokalnega vzdrževalca, v Kranju je to Center trajnostne mobilnosti Kranj: 030 350 708.

Bodimo odgovorni in varni v prometu ter ustavimo vandalizem na mestnih kolesih, ki so pomemben člen pri trajnostni mobilnosti v mestih.

 
SEZNAM NOVIC