SISTEM GORENJSKA.BIKE SE ŠIRI

Na Centru trajnostne mobilnosti Kranj smo 14. februarja 2024 gostili letni usklajevalni sestanek predstavnikov občin članic sistema Gorenjska.bike.

 

Na srečanju smo podali poročilo o delovanju v letu 2023 in predstavili izzive, s katerimi smo se soočali. Predstavili smo predlog dopolnitev splošnih pravil in pogojev uporabe ter možnost posodabljanja paketov in cenikov. Pri pogledu v prihodnost smo pozdravili tri nove članice, se uskladili glede odprtja sistemov in predstavili akcije, ki bi nas še tesneje povezale, da bi dosegli cilj 100.000 izposoj v letu 2024.

 

Veseli smo bili konstruktivnih predlogov in pobud, ki so jih podali prisotni. Preverili bomo njihovo izvedljivost, zakonske omejitve in učinkovitost ter jih smiselno implementirali.

 
SEZNAM NOVIC