MESTNA OBČINA KRANJ ZADOVOLJNA Z ODZIVI NA AKTIVNOSTI V OKVIRU ETM

Evropski teden mobilnosti je letos v ospredje postavil odločitev za racionalnejše načine potovanj.

 

sprememba potovalnih navad ni lahka naloga. Pri doseganju takšne spremembe bo ključno predvsem ozaveščanje ljudi o nujni in hkrati zavestni odločitvi za spremembo – v tem pogledu ima nadvse pomembno vlogo Evropski teden mobilnosti, ki povezuje, spodbuja in izobražuje slovenske občine na njihovih poteh v bolj trajnostno prihodnost.

 

V letošnjem letu je akcija v Kranju potekala pod okriljem Centra za trajnostno mobilnost Kranj, s ciljem spodbuditi zmanjšanje porabe energije v prometu ter izboljšati infrastrukturo za pešce in kolesarje.

 

Center trajnostne mobilnosti Kranj je v letu 2023 razširil delovanje in sodelovanje z lokalnimi deležniki in močno povečal število dogodkov na temo mobilnosti, trajnostni, varnosti v prometu, tehničnih znanj, uporabe različnih načinov transporta za vse generacije.

 

Aktivnosti in akcije namenjene aktivni mobilnosti smo pričeli izvajati že v poletnem času. Na Medgeneracijskem centru Kranj smo izvedli delavnice spoznavanja, nastavitev in vzdrževanja kolesa za starejše in mlade. Delavnic se je udeležilo 30 občanov.

 

Organizirali smo prvi Športni bazar v Kranju, v okviru katerega so si občani lahko izmenjali, podarili ali prodajali kolesa, kolesarsko opremo, skiroje, rolerje, rolke in ostalo športno opremo. Bazarje smo izvajali vsak zadnji četrtek v mesecu. V nadaljevanju pa bomo na Centru trajnostne mobilnosti vzpostavili posebno stičišče ponudbe in povpraševanje rabljene kolesarske opreme za občane Kranja. Na izvedenih bazarjih se je zbralo 40 ponudnikov.

 

Okrepili smo sodelovanje z redarstvom, Svetom za preventivo in varnost v prometu Kranj ter policijo na področju varnosti, zmanjševanja škode na javnem sistemu za izposojo koles.

 

Septembra nismo bili aktivno mobilni le v tednu mobilnosti, ampak skozi cel mesec, v ta namen smo pripravili akciji: Trajnostno v službo in šolo ter Popis črnih točk z Gorenjska bike.

 

Namen akcije Trajnostno v službo in šolo je bila promocija in vzpodbujanje trajnostnega prihoda na delo in v šolo ter spreminjanje potovalnih navad. V akciji trajnostno v službo so sodelovali: MESTNA OBČINA KRANJ, GENIS d.o.o., MESTNA KNJIŽNJICA KRANJ, KOMUNALNA KRANJ d.o.o. in LJUDSKA UNIVERZA KRANJ.

 

V okviru trajnostnih prihodov v šolo pa so sodelovali: OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE, OSNOVNA ŠOLA OREHEK, OSNOVNA ŠOLA JANEZA PUHARJA KRANJ CENTER, OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA IN GIMNAZIJA KRANJ.

 

Za vse udeležence, akcije, ki so na območju Občine Kranj beležili trajnostne prihode v službo/šolo (s kolesom, peš, skirojem, javnim prevozom ali kot sopotnik v avtomobilu) bomo pripravili nagradno žrebanje, organizacijam pa podelili priznanja za doprinos k trajnostni mobilnosti v Kranju. Akcije trajnostno v službo se je udeležilo več kot 100 zaposlenih, od katerih jih je 80 zbralo več kot 15 trajnostnih prihodov. Med njimi je tudi 29 zaposlenih na Mestni občini Kranj.

Akcije trajnostno v šolo se je udeležilo več kot 2000 otrok, med katerimi jih je 1100 zbralo vsaj 10 trajnostnih prihodov.

 

Septembra je potekala tudi akcija popisa črnih točk z Gorenjska.bike, v okviru katere so si občani lahko brezplačno izposodili kolo Gorenjska.bike in šli v akcijo evidentiranja najpogostejših ovir na javnih površinah v okolici postaj Gorenjska.bike: napačno parkirani avtomobili, smetnjaki, nevzdrževane zelene javne površine (konkretno drevje in žive meje), neurejeno oglaševanje v javnem prostoru, dostavna vozila, ki se pojavljajo na površinah za pešce in kolesarje.

 

Vsak udeleženec popisa črnih točk se je moral registrirati na Centru za trajnostno mobilnost. Ob prijavi na popis črnih točk so udeleženci dobili zemljevid na katerem je bilo ažurirano kje je že kdo vozil in navodila kako lahko s Kranjskimi taborniki delijo lokacijo in opis smeti/ovire, ki so jo našli. Uporabili smo Googlovi orodji My Maps in Zemljevidi.

 

V uradnem delu tedna mobilnosti pa so se razvrstili zanimivi dogodki, nekateri so bili zaradi slabega vremena izvedeni teden pozneje: Preverjanje telesne pripravljenosti in prva pomoč, Trajnostno na malco na Jošta, Otvoritev Park and Ride Zlato polje, Orientacijski kolesarski izlet in sproščanje v naravi, Prometni dan za mlade in Odprta ulica Kranja.

 

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Kranj smo izvedli delavnico: Preverjanje  telesne pripravljenosti, test hitre hoje in prva pomoč za kolesarje.

 

Testiranje telesne pripravljenosti je obsegalo skupino različnih testov za ocenjevanje aerobne zmogljivosti, moči, ravnotežja, gibljivosti, vzdržljivosti in koordinacije in po delavnici dobimo vpogled v splošno telesno pripravljenost. Po svoji strukturi in načinu izvedbe spominja na t.i. športni karton. Delavnice Centra za krepitev zdravja je obiskalo 25 občanov.

 

Z namenom promocije uporabe sistema Gorenjska.bike v prostem času smo uredili zaporo dela parkirišča pri informativnih tablah (Pševska cesta – Pot na Jošta) pod Joštom in spodbujali trajnostni prihod na izhodišče lokalnega hriba, ki je sicer pogosto parkirno preobremenjen. V času zapore dela parkirišča je bilo urejeno tudi varovanje koles, skirojev, rolerjev,....

 

Udeleženci akcije, ki so prišli na izhodišče trajnostno in so na svoji poti zbirali žige ob skulpturah ter evidentirali morebitne ovire so bili nagrajeni z brezplačno malico pri Domu Joštu.

 

Otroci, ki so prinesli kartonček z vsemi štampiljkami, so na vrhu dobili od Kranjskih tabornikov značko maskote Poti na Jošta, mimo krokodila! Center za krepitev zdravja pa je na vrhu izvajal meritve krvnega tlaka. Dogodka se je udeležilo 50 občanov.

 

Pomena prometne varnosti in trajnosti se zelo dobro zavedajo na  Osnovni šoli Orehek, ki so se ob zavezi Trajnostnega prihoda v šolo odločili tudi za izvedbo Prometnega dne, ki smo ga v sodelovanju s Svetom za preventivo v prometu in Centrom za Krepitev zdravja organizirali za učence 7. razreda. Učenci so se udeležili treh delavnic:

Popravljalnica kolesa: kako zamenjati plašč in zračnico, spoznavanje delovanje kolesa, manjše nastavitve menjalnikov, kaj je obvezno imeti na kolesu za varno vožnjo in kaj je potrebno pregledati na kolesu za varno vožnjo.

Varno v prometu kot kolesar, voznik skiroja ali kot pešec. Na kaj moramo biti pozorni, katera pravila upoštevati in kakšno opremo moramo imeti, da ne utrpimo poškodb.

Prva pomoč za kolesarje: kako ukrepati, ko se zgodi nezgoda in katere pripomočke je potrebno vzeti s seboj, na pot s kolesom. Udeležilo se ga je več kot 60 učencev.

 

Prometni dan je bil priložnost za povezovanje deležnikov na lokalni ravni: starši, policija, občina, SPV, redarji, nevladne organizacije, mediji, širša javnost, strokovnjaki; ter hkrati dobra podlaga za potrebno izvedbo infrastrukturnih ukrepov in rešitev.

 

Mestna občina Kranj (MOK) parkiriščem P+R Zlato polje (parkiraj in prestopi) ponuja 56 parkirnih mest, od tega tri za gibalno ovirane osebe, šest za električna vozila (opremljenih s tremi električnimi polnilnicami) ter pet za motorje. Nova pridobitev je tudi postajališče KRsKOLESOM z 20 kolesi, dvosmerna kolesarska povezava s prehodom čez semaforizirano križišče, dve avtobusni postajališči (smer Naklo in Kranj), prostor za popravilo koles, pitnik, prostor za počitek s klopmi in toaletni prostor. S parkiriščem P + R Zlato polje MOK spodbuja trajnostno mobilnost in zmanjšuje količino osebnih vozil v središču mesta. S tem projektom MOK sledi ciljem iz Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030 in izhodiščem Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj. Slovesnosti ob otvoritvi se je udeležilo 30 gostov, ki so imeli tudi možnost brezplačne izposoje koles KRsKolesom in orientacijskega izleta.

 

Zaključni dogodek smo izvedli kot odprto ulico Kranja – Trajnostno ulico, kjer so občani spoznali različne možnosti kako varčno po vsakodnevnih poteh.

 

Predstavili so se: Center za trajnostno mobilnost Kranj, Svet za preventivo in varnost v prometu Kranj, Zveza tabornikov Kranj, Ljudska univerza Kranj, Center za krepitev zdravja, Avant2Go, Arriva in Kranvaj, Prostofer in Zavarovalnica Triglav.

 

V času odprte ulice so se  občani lahko preizkusili v menjavi zračnice, zavrteli kolo sreče, preverili svojo telesno pripravljenost in preizkusili sistem KRsKOLESOM, ipd. Aktivnosti se je udeležilo 60 občanov.

 

Z organizacijo in izvedbo akcij in dogodkov v okviru Tedna mobilnosti smo zadovoljni, saj smo uspeli izvesti načrtovane aktivnosti. 
SEZNAM NOVIC