8. NACIONALNA KONFERENCA O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU

V Hotelu Thermana park Laško je 20.3.2024 potekala 8. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, v organizaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstva za naravne vire in prostor skupaj z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU ter Urbanističnim inštitutom RS. Konference se je udeležila tudi predstavnica  Centra za trajnostno mobilnost Kranj.

 

Osrednja tema konference je bila prevozna revščina. V plenarnem delu so temo predstavili tuji in domači strokovnjaki, v interaktivnem delu konference pa so bile organizirane štiri delavnice na teme prevozne revščine, državne celostne prometne strategije, umirjanja prometa v naseljih ter velike generatorje prometa.

 

V praktičnem delu konference je bila ena izmed delavnic osredotočena na osrednjo tematiko prevozne revščine. Na tej delavnici smo analizirali in razpravljali o različnih ukrepih, namenjenih boju proti prevozni revščini, zlasti z namenom podpore družbeno ranljivim skupinam ter ljudem, ki živijo na območjih z omejenim dostopom do prevoza. Med predlaganimi dodatnimi ukrepi smo poudarili potrebo po izboljšanju kolesarskih povezav ter decentralizaciji delovnih mest, kar bi omogočilo lažji dostop do zaposlitve in javnih storitev v manj dostopnih regijah. S temi predlogi si prizadevamo za bolj inkluziven in trajnosten prevozni sistem, ki bo omogočal enakopraven dostop do mobilnosti za vse prebivalce.

 

Več o dogodku: tukaj

 

 
SEZNAM NOVIC