22. Evropski teden mobilnosti bo usmerjal k varčnosti pri opravljanju poti

Evropski teden mobilnosti (ETM) bo letos potekal med 16. in 22. septembrom s poudarkom na temo "Varčne poti". V ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj.

 

Trajnostno mobilnost slavimo že več kot 20 let. V letu 2022 je na EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI sodelovalo skoraj 3000 krajev in mest iz 51 držav.

 

Mestna občina Kranj, ki je bila s strani Evropske komisije izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do l. 2030, se akciji pridružuje že 17. leto in je med najbolj aktivnimi občinami v ETM v Sloveniji. Slednje prepoznava tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki bo na podlagi uspešne prijave tudi letošnje dogodke ETM v Kranju sofinanciralo iz Sklada za podnebne spremembe (v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 - LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe ter MOPE). V letošnjem letu bo akcija v Kranju potekala pod okriljem Centra za trajnostno mobilnost Kranj, s ciljem spodbuditi zmanjšanje porabe energije v prometu ter izboljšati infrastrukturo za pešce in kolesarje.

 

Strmeli bomo k izbiri varčnejših poti in se pogovarjali o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

 

Hoja, kolesarjenje in podobni načini aktivne mobilnosti ne le zmanjšujejo obremenitve okolja, ampak tudi pozitivno vplivajo na zdravje ljudi in javnozdravstvene stroške.

 

Večja uporaba trajnostnih načinov potovanj prinaša številne pozitivne učinke, kot so manjše okoljske obremenitve, manj prometnih nesreč, bolj zadovoljna in zdrava skupnost ter boljša kakovost življenja.

Poudarja se tudi vpliv na družbeni prostor, saj večja uporaba trajnostnih načinov potovanj omogoča več javnih prostorov za druženje in premikanje ter prispeva k bolj prijetnemu urbanemu okolju.

 

Center trajnostne mobilnosti Kranj je v letu 2023 razširil delovanje in sodelovanje z lokalnimi deležniki in močno povečal število dogodkov na temo mobilnosti, trajnostni, varnosti v prometu, tehničnih znanj, uporabe različnih načinov transporta za vse generacije.

 

Aktivnosti in akcije namenjene aktivni mobilnosti smo pričeli izvajati že v poletnem času. Na medgeneracijskem centru Kranj smo izvedli delavnice spoznavanja, nastavitev in vzdrževanja kolesa za starejše in mlade.

 

Organizirali smo prvi Športni bazar, v okviru katerega so si občani lahko izmenjali, podarili ali prodajali kolesa, kolesarsko opremo, skiroje, rolerje, rolke in ostalo športno opremo. V nadaljevanju se bo tržnica izvajala na Centru trajnostne mobilnosti Kranj, vsak zadnji četrtek v mesecu, vse do oktobra.

 

Okrepili smo sodelovanje z redarstvom, Svetom za preventivo in varnost v prometu Kranj ter policijo na področju varnosti, zmanjševanja škode na javnem sistemu za izposojo koles. V sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v prometu Kranj v avgustu pripravljamo delavnico Varno kolesarjenje, prometni poligon in varna vožnja v prometu.

 

Septembra pa ne bomo aktivno mobilni le v tednu mobilnosti, ampak skozi cel mesec, v ta namen smo pripravili akciji: Trajnostno v službo in šolo ter Popis črnih točk z Gorenjska bike.

 

Namen akcije Trajnostno v službo in šolo je promocija in vzpodbujanje trajnostnega prihoda na delo in v šolo ter spreminjanje potovalnih navad.

 

Vse organizacije, ki se bodo akciji pridružile s Podpisom pisma o nameri in bodo uspešne pri izvajanju trajnostnih prihodov bodo prejele Priznanje za doprinos k trajnostni mobilnosti v Kranju.

 

Vsi zaposleni, ki bodo na območju Občine Kranj beležili trajnostne prihode v službo (s kolesom, peš, skirojem, javnim prevozom ali kot sopotnik v avtomobilu) in sodelovali v akciji, ki se pričenja 1.septembra 2023 in traja vse do konca septembra bodo lahko sodelovali tudi v nagradnem žrebanju za praktične nagrade naših sponzorjev.

 

Za akcijo popisa črnih točk si bodo občani lahko brezplačno izposodili kolo Gorenjska.bike in šli v akcijo evidentiranja najpogostejših ovir na javnih površinah v okolici postaj Gorenjska.bike: napačno parkirani avtomobili, smetnjaki, nevzdrževane zelene javne površine (konkretno drevje in žive meje), neurejeno oglaševanje v javnem prostoru, dostavna vozila, ki se pojavljajo na površinah za pešce in kolesarje.

 

Vsak udeleženec popisa črnih točk, bo moral registracijo opraviti na CTM. Ob prijavi na popis črnih točk, bodo udeleženci dobili zemljevid na katerem bo ažurirano kje je že kdo vozil in navodila kako lahko s Kranjskimi taborniki delijo lokacijo in opis smeti/ovire, ki so jo našli. Uporabili bomo Googlovi orodji My Maps in Zemljevidi.

 

V samem tednu mobilnosti pa se bodo razvrstili zanimivi dogodki: Trajnostno na malco na Jošta, Otvoritev Park and Ride Zlato polje, Orientacijski kolesarski izlet in sproščanje v naravi, Odprta ulica Kranja.

 

Najštevilčnejšo udeležbo pričakujemo na Joštu, ko bomo z namenom promocije uporabe sistema Gorenjska.bike v prostem času bomo uredili zaporo dela parkirišča pri informativnih tablah (Pševska cesta – Pot na Jošta) pod Joštom in spodbujali trajnostni prihod na izhodišče lokalnega hriba, ki je sicer pogosto parkirno preobremenjen. V času zapore dela parkirišča bo urejeno tudi varovanje koles: Gorenjska.bike in druga. Udeleženci akcije, ki bodo prišli na izhodišče s kolesom in bodo na svoji poti zbirali žige ob skulpturah ter evidentirali morebitne ovire bodo nagrajeni z brezplačno malico na Joštu. Otroci, ki bodo prinesli kartonček z vsemi štampiljkami, bodo na vrhu dobili od Kranjskih tabornikov značko maskote Poti na Jošta, mimo krokodila! Ogledali si bodo črno kuhinjo in spili čaj v taborniškem domu Puščava.

 

Pohodu bo na vrhu sledila delavnica sproščanja. Center za krepitev zdravja pa bo izvajal tudi meritve krvnega tlaka.

 

Zaključni dogodek bomo izvedli kot odprto ulico Kranja, kjer se bodo s svojimi programi in aktivnostmi predstavili partnerji projekta: Ljudska univerza Kranj, Center za krepitev zdravja, Svet za preventivo in varnost v prometu Kranj, Kranjski taborniki, ipd. Več informacij in prijave za posamezne dogodke: ctmgorenjska@mobiln.si in 030 350 708

 

Naše aktivnosti boste lahko spremljali tudi na spletni strani: www.gorenjska.bike in socialnih medijih: Mobiln.si.Slovenia, Center Mobilnosti Kranj.
SEZNAM NOVIC